• Over PlusPunt - Remedial Teaching

  Bij PlusPunt wordt altijd gestart met een gratis intakegesprek om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Na het intakegesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld (handelingsplan).

  Uw kind krijgt individuele begeleiding op basis van een op maat gemaakt handelingsplan. In dit plan staat omschreven:

  • de beginsituatie
  • doelstellingen
  • werkwijze
  • welke materialen er gebruikt gaan worden
  • evaluatie